Een nieuwe god

Op 28 augustus lazen Peter De Graef en ik de tekst van mijn stuk Een nieuwe godBekijk de inleiding die ik daarbij hield of een 
kort fragment uit die inleiding over vrouwen en de kerk

Het stuk heeft veel reuring veroorzaakt bij de eerste enscenering maar is daardoor helaas nog steeds niet in de originele versie opgevoerd. De tekst is dus nog voor opvoering beschikbaar en Peter en ik lezen op verzoek het originele scriptMisschien iets voor bij u in de kerk of in het theater of de gemeenschapsruimte?

Iets over de achtergrond:
Tijdens Het Zeeland Nazomer Festival ging op 24 augustus mijn stuk Een nieuwe god in première in de grote Abdijkerk in Middelburg.  Spel: Bram Kwekkeboom, Marlies Hamelynck e.a. Regie: Stefan Perceval. Dramaturgie: Alex Mallems.

Het stuk gaat over een mens in vertwijfeling, iemand die zich overspoeld voelt door de gebeurtenissen in de wereld en zijn geloof in God niet staande kan houden. Terwijl deze persoon zich vanuit zijn woede en wanhoop steeds meer isoleert en afdaalt in eenzaamheid, klinkt vanuit een andere wereld een goddelijke stem die onverstoorbaar van de liefde blijft spreken.

Nadat ik de voorstelling gezien had heb ik me ervan gedistantieerd. (Heleen Verburg worstelt met God in Volkskrant 23 augustus.)
Voor iedere voorstelling werd de volgende tekst aan het publiek kenbaar gemaakt:
Schrijfster Heleen Verburg vindt dat de tekst in deze voorstelling qua vorm en inhoud zo sterk afwijkt van het door haar geschreven stuk ´Een nieuwe god´ dat ze zich daar niet meer in kan herkennen. Het geheel vertelt naar haar idee iets totaal anders dan zij met het stuk heeft beoogd en daarom heeft ze zich teruggetrokken uit het project en afstand genomen van deze voorstelling.

Neem voor informatie over mogelijkheden contact op.