Pentecosta

Why all this fear for freedom?
Freedom of the heart
This fear that crucifies me

Voorjaar 2010 maakte ik op verzoek van Julia Henneman in Montréal als  ‘writer in residence’  de eerste schetsen voor een theatraal oratorium met de werktitel:  ‘Something with a heart’. Bij terugkeer werkten we er samen aan verder. Inmiddels is de tekst, Pentecosta, bestaande uit 19 zangen in 9 talen, voltooid. In 2011 werd Zang 17 (HERE WE ARE) uitgevoerd door vocaal ensemble Coqu te Utrecht, ter gelegenheid van de manifestatie HOE VRIJ ZIJN WIJ, tien jaar na 9/11. De toonzetting ervan werd verzorgd door Joost Kleppe. Het is de bedoeling, dat de komende jaren op zeer diverse plaatsen door zeer diverse ensembles, delen van het werk zullen worden uitgevoerd. Het werk zal de weg zijn.

Inhoud:
Na 2000 jaar christendom, waarin het accent nogal kwam te liggen op schuld en boete, machtsdenken, en bovenal het plaatsen van het goddelijke buiten de mens zelf, lijkt het tijd voor een her-ijking. Het lijden van de mens die aangewezen wordt als de vreemde, de ander, herkennen we vaag nog in het passieverhaal rond Christus. Maar hoe nu verder?

Om te komen tot verzoening, samensmelting en (her) geboorte lijken er elementen in de gebruikelijke Pasenlijke passie-beleving tot nu te ontbreken. De geliefde, de erotiek, de levenbrengende, de moeder. De Pinksterlijke Passie die ons voor ogen staat, wil een traject afleggen, waarin de zoektocht centraal zal staan naar manieren om louter lijden te transformeren tot liefde en éénwording. Het zal een muzikale reis worden aan de hand van oude lijnen en hedendaagse bewegwijzering. Deze passie zal verdergaan ‘waar andere passies stoppen’ : sterven om opnieuw geboren te worden.

Deze tekst wacht nog op een uitvoering.
Neem voor meer informatie of het aanvragen van de tekst contact op.

Goshka Datsov, Maria Magdalena´s Dream
Goshka Datsov, Maria Magdalena´s Dream