Vernieuwing

En elke dag opnieuw
stap ik die lege ruimte in
niet wetend wat er zal gebeuren
niets vermoedend van wat mij te wachten staat
welke ontmoeting mij gegeven wordt
ontmoetingen misschien
waaruit iets kan ontstaan
dat neergelegd wil worden
door mijn pen
Een woord, een zin, een scene
waarin wat dan nog onbewust is
landen kan
Niets vermoedend dus
en soms een beetje zenuwachtig ook
voor wat er komen gaat

En elk dag opnieuw
groeit het vertrouwen
dat niets in deze magnifieke mandala
die leven heet
toevallig is
Dat iedere ’toevalligheid’
bewust ervaren
een begin kan zijn
Een nieuw kristal
dat zich zal vormen
zuiver en volmaakt
al naar gelang ons zelf
naar onze wil
naar ons verlangen
Iets nieuws dat zich zal voegen
in dat grote toverachtige tapijt
waar niemand het begin van kent
en zeker niet het einde

En elke dag opnieuw
voel ik mij klein
en in de verste verte nog niet opgewassen
tegen de gedachte
zelf verantwoordelijk te zijn
voor mijn kristal
mijn kwaliteit van leven
Dan denkt mijn lichaam ´ik ben moe´
mijn geest raakt in de war
mijn ziel wordt moedeloos
Verzet, verdriet en machteloosheid
roepen om het hardst
De tijd begint te piepen en te kraken
mijn adem stokt
mijn blad blijft onbeschreven

Maar elke dag opnieuw
na de aanvaarding
dat ook dat mijn leven is
En na hernieuwde overgave
aan wat misschien wel eeuwig onbekend wil blijven
voltrekt zich weer dat wonder
Strijkt
toch altijd onverwacht
een heel zacht briesje door mijn haren
langs mijn huid
daalt in mijn oren af
om diep in mij te spreken
over zegen en genade
en onmetelijke liefde
waarna het stilletjes verdwijnt
mij onverklaarbaar achterlatend
met een glimlach om de lippen
en volmaakte lichtheid in mijn hart

Heleen Verburg 20 oktober 2015
Vernieuwing downloaden?

Life

Please touch my breasts
I am a woman
longing to be touched
with gentleness
that feels the silent stream within
Feel the silent stream within me
Ask no more
Be silent
Feel
the flow
invisible
but more alive than me
Life glows within me
visible for whom will see
Please touch me
Tenderness
the word so dear to me
Appreciate the space within me
Be with me
Allow me to exist
I am so beautiful
Please watch and feel, please be aware
The life in me
will come to you
will warm you by itself
It’s own free will, will find you
Wait and
it will find you
Touch my breasts
Please touch me
gently
feeling
life

For it will all and always come through me

2010 © Heleen Verburg
Life downloaden?

Wedergeboorte

Vandaag ben ik geboren
uit de moeder
die mijn Moeder Aarde is
Vandaag ben ik de vrouw die aan niemand anders toebehoort
dan aan zichzelf
Vandaag ken ik mijn geest
erken ik mijn oneindigheid
Voel ik mijn ziel
dans en zing ik haar de wereld in
Eer ik mijn lichaam
val ik op mijn knieën voor haar schoonheid
en sta ik uit respect voor haar weer op
Vandaag hoor ik mijn stem
en spreek de woorden
die in stilte zijn gerijpt:
Doe niets
niet eens het kleinste
dat uzelf geweld aan doet
Wees bang maar laat de angst geen leidraad zijn
Vereeuwig uw bestaan in uw gedachten
Wees onbevangen als een kind
en speel het spel
Houd van het leven
want het leven houdt van u
Vandaag neem ik mijn handen in mijn hand
bestendig de verbintenis
Voel ik de moeder in mijn bekken groeien
moeder van de schepping
Daal ik in haar diepte af
en luister naar de stem die leven geeft
Eenvoudig klinken ze
woorden van vertrouwen
en van dankbaarheid
Ik luister en ik geef ze door
Vandaag ben ik de vrouw
die ik heb willen zijn
Vandaag ben ik
Ik ben

© Heleen Verburg,
Doesburg 28 januari 2018
Wedergeboorte downloaden?