De kracht van de zachtheid

Amsterdam, 9 augustus 2014

Beste vrienden, collega’s, acteurs, regisseurs, componisten, zangers etc.,

Afgelopen weekend belandde ik na het lezen van de krant in een gevoel van machteloosheid over de heftigheid en de complexiteit van alles wat er nu in de wereld gebeurt.  En zoals gebruikelijk rees de vraag: ja maar, wat kan ik er aan doen?
Deze keer kwam er opeens luid en duidelijk antwoord.
Je bent schrijfster, schrijf!
Het drong tot me door dat ik altijd dénk dat ik niks kan doen maar dat de waarheid was dat ik in feite nog niet echt iets had geprobeerd.  Ik pakte mijn pen en schreef. Het resultaat is de tekst in de bijlage.
Ik liet hem aan mijn vriendin Anne van Delft, die vertelster is, lezen met de vraag wat zij ervan vond, en ze zei: ik zou hem graag willen doen, mag dat?
Natuurlijk mag dat. Sterker nog, het bracht ons op het idee dat er misschien meer mensen zijn die iets zouden willen doen maar niet weten wat. Daarom stuur ik deze tekst naar jullie (ook in Engelse vertaling door Rina Vergano).
Lees hem, draag hem voor, speel hem, zet hem op muziek, zing hem, stuur hem door, kortom doe ermee wat je wilt.
Ik heb alleen één verzoek, laat de tekst intact.

Ter wille van een ander geluid, en ter inspiratie van een andere beweging. Misschien kunnen we meer dan we denken.

Met heel mijn hart,

Heleen Verburg

PS. Laat het me even weten wanneer je iets met de tekst doet! 

 

De kracht van de zachtheid

En ja, het moet gezegd
Ik ben zo moe van al die mannen
die met wapentuig
en machtsvertoon getooid
beslissen waar niets te beslissen valt
Een uitgestoken hand
zou moedig zijn
op het moment suprême
De plotselinge overtuiging dat
ontwapening bestaat
die niet met het verstand is te bevatten
maar slechts met het hart
Dat wonderbaarlijke gevalletje
dat heel de mensheid gaande houdt
En dat verlangt, verlangt, verlangt
te blijven kloppen
voor de liefde
voor de ander
voor de voortgang
van de mens
die niets begrijpt van zijn bestaan
En die met stamelende stapjes voorwaarts gaat
en elke keer opnieuw zijn ongelijk bekennen moet
in het licht van dat ontzaglijke heelal
en heel die magnifieke schepping
En als dan nu de vrouwen zouden zien
dat heel die schepping
met de kracht van zachtheid
in hen groeit
met ieder kind opnieuw
En dat de tederheid die elke cel doet leven
ligt verankerd in hun zijn en in hun weten
Wordt het dan geen tijd om op te staan
en, desnoods in stilte, uit te spreken
Zo is het genoeg
Het is genoeg geweest

Heleen Verburg © 2014

Download Begeleidende brief (Nederlands)
Download Letter (English)
Download De kracht van de zachtheid (Nederlands)
Download The power of gentleness Heleen Verburg