Pentecosta (spreken in tongen)

MM julia
Voorjaar 2010 maakte ik op verzoek van Julia Henneman in Montréal als  ‘writer in residence’  de eerste schetsen voor een theatraal oratorium met de werktitel:  ‘Something with a heart’. Bij terugkeer werkten we er samen aan verder. Inmiddels is de tekst, Pentecosta, bestaande uit 19 zangen in 9 talen, voltooid. In 2011 werd Zang 17 (HERE WE ARE) uitgevoerd door vocaal ensemble Coqu te Utrecht, ter gelegenheid van de manifestatie HOE VRIJ ZIJN WIJ, tien jaar na 9/11. De toonzetting ervan werd verzorgd door Joost Kleppe. Het is de bedoeling dat de komende jaren, op zeer diverse plaatsen door zeer diverse ensembles, delen van het werk zullen worden uitgevoerd. Het werk zal de weg zijn. Lees verder…