De Dikke van Dale

“U bent een respectabel mens, meneer van Dale.
Ik meen het van ganser harte. Moe maar respectabel.”

“De Dikke van Dale” geeft een kijkje in het hoofd van Johan Hendrik van Dale (1828-1872), de maker van het woordenboek, terwijl hij op zijn sterfbed ligt met ijlkoorts. Hij wordt bijgestaan door zijn steeds weer zwangere vrouw, die hij opnieuw ten huwelijk vraagt aan de voet van zijn standbeeld in Sluis. Een mysterieuze man komt als doodsengel op bezoek en overbrugt de 19de eeuw naar het nu. Dat kan omdat “tijd niet bestaat in het onvergankelijke”. Het leidt vaak tot komische situaties met absurd geestige woordspelingen.

Première:

1 november 2007, Ledeltheater in Oostburg
productie: Theaterproductiehuis Zeelandia, www.theaterzeelandia.nl
idee: Bram Kwekkeboom
regie: Koen de Sutter
dramaturgie: Alex Mallems
decor: Tobias Duysens
kostuums: Sabina Kumeling
spel: Bram Kwekkeboom, Marlies Hamelynck, Jonas Leemans

Rolbezetting:

mannelijke rollen: min. 2, max.2
vrouwelijke rollen: min.1, max. 1

 

Vernieuwing

En elke dag opnieuw
stap ik die lege ruimte in
niet wetend wat er zal gebeuren
niets vermoedend van wat mij te wachten staat
welke ontmoeting mij gegeven wordt
ontmoetingen misschien
waaruit iets kan ontstaan
dat neergelegd wil worden
door mijn pen
Een woord, een zin, een scene
waarin wat dan nog onbewust is
landen kan
Niets vermoedend dus
en soms een beetje zenuwachtig ook
voor wat er komen gaat

En elk dag opnieuw
groeit het vertrouwen
dat niets in deze magnifieke mandala
die leven heet
toevallig is
Dat iedere ’toevalligheid’
bewust ervaren
een begin kan zijn
Een nieuw kristal
dat zich zal vormen
zuiver en volmaakt
al naar gelang ons zelf
naar onze wil
naar ons verlangen
Iets nieuws dat zich zal voegen
in dat grote toverachtige tapijt
waar niemand het begin van kent
en zeker niet het einde

En elke dag opnieuw
voel ik mij klein
en in de verste verte nog niet opgewassen
tegen de gedachte
zelf verantwoordelijk te zijn
voor mijn kristal
mijn kwaliteit van leven
Dan denkt mijn lichaam ´ik ben moe´
mijn geest raakt in de war
mijn ziel wordt moedeloos
Verzet, verdriet en machteloosheid
roepen om het hardst
De tijd begint te piepen en te kraken
mijn adem stokt
mijn blad blijft onbeschreven

Maar elke dag opnieuw
na de aanvaarding
dat ook dat mijn leven is
En na hernieuwde overgave
aan wat misschien wel eeuwig onbekend wil blijven
voltrekt zich weer dat wonder
Strijkt
toch altijd onverwacht
een heel zacht briesje door mijn haren
langs mijn huid
daalt in mijn oren af
om diep in mij te spreken
over zegen en genade
en onmetelijke liefde
waarna het stilletjes verdwijnt
mij onverklaarbaar achterlatend
met een glimlach om de lippen
en volmaakte lichtheid in mijn hart

Heleen Verburg 20 oktober 2015
Vernieuwing downloaden?

Life

Please touch my breasts
I am a woman
longing to be touched
with gentleness
that feels the silent stream within
Feel the silent stream within me
Ask no more
Be silent
Feel
the flow
invisible
but more alive than me
Life glows within me
visible for whom will see
Please touch me
Tenderness
the word so dear to me
Appreciate the space within me
Be with me
Allow me to exist
I am so beautiful
Please watch and feel, please be aware
The life in me
will come to you
will warm you by itself
It’s own free will, will find you
Wait and
it will find you
Touch my breasts
Please touch me
gently
feeling
life

For it will all and always come through me

2010 © Heleen Verburg
Life downloaden?

Wedergeboorte

Vandaag ben ik geboren
uit de moeder
die mijn Moeder Aarde is
Vandaag ben ik de vrouw die aan niemand anders toebehoort
dan aan zichzelf
Vandaag ken ik mijn geest
erken ik mijn oneindigheid
Voel ik mijn ziel
dans en zing ik haar de wereld in
Eer ik mijn lichaam
val ik op mijn knieën voor haar schoonheid
en sta ik uit respect voor haar weer op
Vandaag hoor ik mijn stem
en spreek de woorden
die in stilte zijn gerijpt:
Doe niets
niet eens het kleinste
dat uzelf geweld aan doet
Wees bang maar laat de angst geen leidraad zijn
Vereeuwig uw bestaan in uw gedachten
Wees onbevangen als een kind
en speel het spel
Houd van het leven
want het leven houdt van u
Vandaag neem ik mijn handen in mijn hand
bestendig de verbintenis
Voel ik de moeder in mijn bekken groeien
moeder van de schepping
Daal ik in haar diepte af
en luister naar de stem die leven geeft
Eenvoudig klinken ze
woorden van vertrouwen
en van dankbaarheid
Ik luister en ik geef ze door
Vandaag ben ik de vrouw
die ik heb willen zijn
Vandaag ben ik
Ik ben

© Heleen Verburg,
Doesburg 28 januari 2018
Wedergeboorte downloaden?

Een nieuwe god

Op 28 augustus lazen Peter De Graef en ik de tekst van mijn stuk Een nieuwe godBekijk de inleiding die ik daarbij hield of een 
kort fragment uit die inleiding over vrouwen en de kerk

Het stuk heeft veel reuring veroorzaakt bij de eerste enscenering maar is daardoor helaas nog steeds niet in de originele versie opgevoerd. De tekst is dus nog voor opvoering beschikbaar en Peter en ik lezen op verzoek het originele scriptMisschien iets voor bij u in de kerk of in het theater of de gemeenschapsruimte?

Iets over de achtergrond:
Tijdens Het Zeeland Nazomer Festival ging op 24 augustus mijn stuk Een nieuwe god in première in de grote Abdijkerk in Middelburg.  Spel: Bram Kwekkeboom, Marlies Hamelynck e.a. Regie: Stefan Perceval. Dramaturgie: Alex Mallems.

Het stuk gaat over een mens in vertwijfeling, iemand die zich overspoeld voelt door de gebeurtenissen in de wereld en zijn geloof in God niet staande kan houden. Terwijl deze persoon zich vanuit zijn woede en wanhoop steeds meer isoleert en afdaalt in eenzaamheid, klinkt vanuit een andere wereld een goddelijke stem die onverstoorbaar van de liefde blijft spreken.

Nadat ik de voorstelling gezien had heb ik me ervan gedistantieerd. (Heleen Verburg worstelt met God in Volkskrant 23 augustus.)
Voor iedere voorstelling werd de volgende tekst aan het publiek kenbaar gemaakt:
Schrijfster Heleen Verburg vindt dat de tekst in deze voorstelling qua vorm en inhoud zo sterk afwijkt van het door haar geschreven stuk ´Een nieuwe god´ dat ze zich daar niet meer in kan herkennen. Het geheel vertelt naar haar idee iets totaal anders dan zij met het stuk heeft beoogd en daarom heeft ze zich teruggetrokken uit het project en afstand genomen van deze voorstelling.

Neem voor informatie over mogelijkheden contact op.

Geen bijen geen fruit

In 2008 schreef ik Geen bijen geen fruit, een stuk over collectiviteit en samenwerking. Het stuk is nog steeds meer dan actueel (de situatie van de bijen is nauwelijks verbeterd) en daagt uit tot een hernieuwde opvoering of kan ter inspiratie dienen van wat voor kunstuiting dan ook. Het is mijn hoop dat het zich onder de naam The B-project langs vele verschillende kunstvormen zal verspreiden. Kijk hier voor meer informatie. Luister naar een liedje uit de voorstelling: On a clear day Arrangement: Gábor Tarján

download  Geen bijen geen fruit
download voorstellingsversie GBGF Het Filiaal

Foto & Copyright: Joris van Bennekom
Foto & Copyright: Joris van Bennekom

Higher Selfie

Voor theaterwerkplaats NEST in Antwerpen (in samenwerking met Het Paleis) heb ik een stuk geschreven, gebaseerd op de ideeën van 9 jongeren over hun leven, hun generatie en hun toekomst in deze turbulente wereld. Regie: Jellie Schippers en Soraya Rademaker.
Het stuk is inmiddels zeer actueel gebleken omdat het onder meer gaat over hoe deze jongeren zich verhouden of willen verhouden tot ingewikkelde zaken als een terroristische aanslag. Het is de doelstelling van zowel NEST als mijzelf het stuk te verspreiden onder andere jongerengroepen. Inmiddels is er door een aantal groepen  mee gewerkt.
Download Higher Selfie

Neem voor meer informatie contact met mij op of met NEST.
www.theaterwerkplaatsnest.com

een deel van de oorspronkelijke cast en een van de regisseuses

Het vergeten weten

cover

Sifra Nooter schreef dit boek dat een zeer persoonlijk verslag is van haar zoektocht naar de essentie van werkelijke vrouwenkracht en vrouwelijke seksualiteit. Het werken met verschillende lagen van bewustzijn vanuit haar ervaring met het sjamanisme loopt als een rode draad door al haar werk. Het boek is door mij geredigeerd en ik ben zeer nauw betrokken geweest bij het ontstaan ervan. Omdat onze beide levens de laatste jaren zo met elkaar verweven zijn geweest, voel ik me meer dan gewoon betrokken bij dit bijzondere boek.

Meer over Sifra Nooter
Het vergeten weten bestellen